Deltagande föreningar

Kontaktperson: Christina Åstrröm E-post:

christina.astrom51@gmail.com Tfn073-0216702

https://soderhamn.naturskyddsforeningen.se/

Kotaktperson: Gun Nilsson E-post gu.nilsson987@gmail.com Tfn; 070-6048210

www.parkinsonförbundet.se Gavleborg, Södra Hälsingland

kONTAKTPERSONER:

Bordtennis: Tommy Carlsson 070-2457391

Vattenjympa: Marianne Isacsson 070-3462014:

Bowling: Gudrun Fahlén  070-2511610

Boule: Yvonne Johansson E-post y.m.johansson@gmail.com Tfn 070-8368307

Kontaktperson: Lennart Andersson

E-post: lennander39@gmail.com

www.suif.se

Facebook:spm pingis

Kontaktperson: Lennart Persson E-post

lennartpersson56@gmail.com

Tfn: +46 76 76 77 427

Samarbetspartner