Deltagande föreningar

Kontaktperson: Barbro Olsson E-post: grimshararna@gmail.com tfn:0730235755

Kontaktperson: Denny Månsson E-post: dennygoran@gmail.com Tfn: 070-3819004

www.skargardsforeningen.se

Facebook: Kust och Skärgård

Kontaktperson: Christina Åstrröm E-post:

christina.astrom51@gmail.com Tfn073-0216702

https://soderhamn.naturskyddsforeningen.se/

Kotaktperson: Gun Nilsson E-post gu.nilsson987@gmail.com Tfn; 070-6048210

www.parkinsonförbundet.se Gavleborg, Södra Hälsingland

Kontaktperson: Lasse Österud E-post

lasse.o.osterud@gmail.com Tfn; 070-6290543

https://neuro.se/forening/foereningar-a-oe/soedra-haelsingland/

kONTAKTPERSONER:

Bordtennis: Tommy Carlsson 070-2457391

Vattenjympa: Marianne Isacsson 070-3462014:

Bowling: Gudrun Fahlén  070-2511610

Boule: Yvonne Johansson E-post y.m.johansson@gmail.com Tfn 070-8368307

Kontaktperson: Gunilla Häggbom E-post:

gunilla@sonata.se Tfn: 070-5806750

https://www.hembygd.se/norrala

Kontaktperson: Göran Dereskogh E-post:

goran.dereskogh@gmail.com Tfn: 073-5260960

www.suif.se

Facebook: suif

Kontaktperson: Lennart Persson E-post

lennartpersson56@gmail.com

Tfn: +46 76 76 77 427

Bidragsgivare