Alla aktiviteter under sommaren sker utomhus. Hur det blir med retriktionerna på grund av pandemin får vi inte veta, föränn den 17 maj. Vi hoppas kunna genomföra aktiviterna utan större begränsningar. <vandringarna börjar den 9 juni enligt våra planer.

Naturen hälsar oss välkommen

Välkommen till LivsKrafts hemsida.


Livskraft Söderhamn är ett samarbets-projekt mellan olika organisationer i Söderhamn med målsättningen att öka integrationen mellan organisationerna.Totalt berör det över 965 medlemmar i de olika föreningarna.

2020-21 har varit ett nedstängt år för de allra flesta. Den sociala kontakten har varit minimal, därför är det särskilt viktigt att bredda utbudet och aktiviteterna. Genom att göra en gemensam marknads-föring av de deltagande förening-arnas olika aktiviteter, samt att ordna öppethus och nybörjar-grupper, hoppas vi få en nystart för alla, både föreningar och individer.
Eftersom aktiviteterna genomförs på vardagar och i huvudsak på dagtid, är målgrupperna pensionärer, sjukskrivna, m.fl.

Läs mer här om projektet


Vandringar

2021 är Friluftslivets år. Vi har erhållit stöd från Luften är fri, för att genomföra 20 vandringar i sommar och höst. Vi  har kallat vandringsaktiviteterna för Lär känna din kommun.


Att mötas igen

Att mötas igen efter ett år av social isolering. Inga jumpagrupper, konserter, fotbollsmatcher, inga körträffar, stora partyn m.m

Hur kommer det att gå? När vi möter andra. kramas vi, tar vi i hand, och vad har vi att berätta?

Läs mer


Vår folder är nu klar och skickas ut till alla medlemmar i de deltagande föreningarna, under vecka  21. Klicka på bilden för att ladda ned ett exemplar.

Kulturaktiviteter

En rad olika kulturella aktiviteter kommer att erbjudas under Juni-Juli-Augusti och September. En del behöver bokas. Vi återkommer efter med mer information efter hand.

Nyhetsbrev nr 12 är nu ute, med aktiviteter för September. Klicka på bilden.

Motion

Under sommaren är motionsaktiviteten vandringar, som ni kan läsa mer om i rutan längst till vänster. Efterhand restriktionerna förändras kommer vi att komplettera med Boule, Bordtennis, Vattenjympa och Bowling.

Idrott för äldre

Just nu kan du även Trimorientera i Tönnånger!

Föreläsningen i Skärså måste bokas pr telefon till Torbjörn Östrin 070-6820711

Föreläsningen och vandringen  i Segersta om Fornborgen, bokas här från och med den 16/9. Gå till fliken bokningar. Mer info Nyhetsbrev Nr 12.