Alla aktiviteter under sommaren sker utomhus. Hur det blir med retriktionerna på grund av pandemin får vi inte veta, föränn den 17 maj. Vi hoppas kunna genomföra aktiviterna utan större begränsningar. Vandringarna börjar den 9 juni enligt våra planer och kommer att pågå till den 27 okt.

Naturen hälsar oss välkommen

  • Välkommen till LivsKrafts hemsida.
  • Livskraft Söderhamn är ett samarbets-projekt mellan olika organisationer i Söderhamn med målsättningen att öka integrationen mellan organisationerna. Totalt berör det över 965 medlemmar i de olika föreningarna.
  • 2020-21 har varit ett nedstänkt år för de allra flesta. Den sociala kontakten har varit minimal, därför är det särskilt viktigt att bredda utbudet och aktiviteterna. Genom att göra en gemensam marknadsföring av de deltagande föreningarnas olika aktiviteter, samt att ordna öppet hus och nybörjargrupper, hoppas vi få en nystart för alla, både föreningar och individer.
    Eftersom aktiviteterna genomförs på vardagar och i huvudsak på dagtid, är målgrupperna pensionärer, nyanlända m.fl.
  • Läs mer här om projektet

Ovan visar vi någr bilder på de olika aktiviteter som pågår och har pågått under 2021 i Livskraft, i samarbete med en rad föreningar inom idrott och kultur. De som nu pågår är, Bordtennis, Padel, Vattengymnastik, Bowling, Boule samt en rad aktiviteter för nyanlända som Volleyboll, Pingis, dans, m.m Skulle du vilja hoppa med. Kontakta ledarna som finns under Motions och Kulturflikarna.

Välkomna


Att våga är att förlora fotfästet för en liten stund........
Det är början av ett ordspråk av den danske filosofen Sören Kierkegard. I vårt inbjudningsblad till projektet använder vi hans text ”Ord till eftertanke” som ledord i projektet. Fortsättningen på ordspråket är...
att inte våga är att förlora sig själv.
Vår slogan som finns på första sidan lyder: Du kommer ingen vart med att grubbla över vad du inte kan, den avgörande frågan är alltid vad Du kan göra. Projektet Livskraft Söderhamn erbjuder dig en rad olika möjligheter till aktiviteter, både fysiska, kulturella och sociala. Välkommen att pröva på!
En som vågat är Gun Nilsson som för 2 år sedan aldrig spelat pingis förut, men nu i september deltog i Parkinson-VM i Berlin.

Vår folder är nu klar och skickas ut till alla medlemmar i de deltagande föreningarna, under vecka  21. Klicka på bilden för att ladda ned ett exemplar.

OBSERVERA

Pröva på periden är nu slut. Måndag den 3/1 kl 1200 blir det information om hur fortsättningen av Padelträningen skall ske.

Lars Svahn kommer att informera om upplägget.


K

Nyhetsbrev nr 14är nu ute, med aktiviteter för december Prova på Boule, Vattengymnastik, Bowling och Bordtennis.. Klicka här