Alla aktiviteter under sommaren sker utomhus. Hur det blir med retriktionerna på grund av pandemin får vi inte veta, föränn den 17 maj. Vi hoppas kunna genomföra aktiviterna utan större begränsningar. <vandringarna börjar den 9 juni enligt våra planer.

Naturen hälsar oss välkommen

Välkommen till LivsKrafts hemsida.


Livskraft Söderhamn är ett samarbets-projekt mellan olika organisationer i Söderhamn med målsättningen att öka integrationen mellan organisationerna.Totalt berör det över 965 medlemmar i de olika föreningarna.

2020-21 har varit ett nedstängt år för de allra flesta. Den sociala kontakten har varit minimal, därför är det särskilt viktigt att bredda utbudet och aktiviteterna. Genom att göra en gemensam marknads-föring av de deltagande förening-arnas olika aktiviteter, samt att ordna öppethus och nybörjar-grupper, hoppas vi få en nystart för alla, både föreningar och individer.
Eftersom aktiviteterna genomförs på vardagar och i huvudsak på dagtid, är målgrupperna pensionärer, sjukskrivna, m.fl.

Läs mer här om projektet


Vandringar

2021 är Friluftslivets år. Vi har erhållit stöd från Luften är fri, för att genomföra 20 vandringar i sommar och höst. Vi  har kallat vandringsaktiviteterna för Lär känna din kommun.

Nu återstår 3 vandringar i Oktober.Att våga är att förlora fotfästet för en liten stund........
Det är början av ett ordspråk av den danske filosofen Sören Kierkegard. I vårt inbjudningsblad till projektet använder vi hans text ”Ord till eftertanke” som ledord i projektet. Fortsättningen på ordspråket är...
att inte våga är att förlora sig själv.
Vår slogan som finns på första sidan lyder: Du kommer ingen vart med att grubbla över vad du inte kan, den avgörande frågan är alltid vad Du kan göra. Projektet Livskraft Söderhamn erbjuder dig en rad olika möjligheter till aktiviteter, både fysiska, kulturella och sociala. Välkommen att pröva på!
En som vågat är Gun Nilsson som för 2 år sedan aldrig spelat pingis förut, men nu i september deltog i Parkinson-VM i Berlin.

Kulturaktiviteter

En rad olika kulturella aktiviteter kommer att erbjudas under Juni-Juli-Augusti och September. En del behöver bokas. Vi återkommer efter med mer information efter hand.

Vår folder är nu klar och skickas ut till alla medlemmar i de deltagande föreningarna, under vecka  21. Klicka på bilden för att ladda ned ett exemplar.

Motion

Under sommaren är motionsaktiviteten vandringar, som ni kan läsa mer om i rutan längst till vänster. Efterhand restriktionerna förändras kommer vi att komplettera med Boule, Bordtennis, Vattenjympa och Bowling.

Idrott för äldre

Nu kan du anmäla dig till att pröva på Pingis, Boule, Bowling och Vattengympa. Gå in under Bokningsfliken.

Nyhetsbrev nr 13 är nu ute, med aktiviteter för Oktober. Prova på Boule, Vattengymnastik, Bowling och Bordtennis.. Klicka på bilden.