En dag att minnas, tyckte många. I ett rasande tempo övertygade Mai-Lis den stora publiken om 200 intresserade 65+are, vikten av att röra sig, och inte bli för stillasittande. Massor av enkla exempel presenterades och publiken fick bl.a  prova på Kirunaexemplet. Efter föreläsningen gavs exempel  från föreningar som bedriver aktiviteter för  seniorer. Efter lunchen presenterade Lennart Andersson Trappa upp Söderhamn, ett samarbetsprojekt mellan ett antal föreningar. Start den 3 juni. Därefter tågade 65 personer upp på Östra berget, där djuvlig dragspelsmusik välkomnade deltagarna. Bakom dragspelet unge Melwin Persson, kanske en ny Bengan Jansson. Dagen avslutades med att ett antal böcker av Mai-Lis Héllenius lottades ut bland de som kämpat upp för berget.

Planeringsgruppen

Idéen till Hälsokonferensen och Trappa upp Söderhamn, tillkom vid ett lunchmöte mellan RF/SISU, Per Svensson och Kerstin Nyberg, Gun Nilsson och Lennart Andersson från SPM/SUIF. Så småningom bildades en planeringsgrupp bestående av Mattias Åhlund och Per Svensson RF/SISU, Erik Onelius, Anders Ramstrand och Rakel Sundin från Välfärdsnämnen saml Lennart Andersson SPM/SUIF. På bilden även föreläsaren Mai-Lis Hellenius.

Finansieringen av Hälsokonferensen har delats mellan RF/SISU och Välfärdsnämnden. Trappa upp Söderhamn stöds av Sparbanksstiftelsen och RF/SISU.

Lennart Andersson

Här kan du ladda ner presentationen av Mai-Lis Héllenius

samt ett dokument från Norge om motionstips för 65+are.


Klicka här för Mai-Lis Presentation


Klicka här  för Norskt kompendium för äldremotion.